Training en Coaching

Alert Type Indicator (ALTI)

(ook wel bekend onder de naam Myers Briggs Type Indicator)

Ik heb de accreditatie behaald om met dit HR instrument te werken in trainingen en individuele coaching. De ALTI geeft op een hele prettige manier een impuls en kwaliteitsverbetering aan de samenwerking.

Functie Teamtrainingen
Organisatie Ouderenzorg Hendrik ido Ambacht
Periode 2013
Taken Teams verzorging, verpleging en thuiszorg trainen; samenwerking optimaliseren vanuit het perspectief van de cliënt (visie van de organisatie).
Functie Coach individueel
Organisatie Ouderenzorg, GGD (leidinggevenden en professionals)
Periode 2013
Taken De coachvraag is uitgangspunt bij het traject dat bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 gesprekken van 1,5 uur.
Functie Coach en intervisor team Extramurale Begeleiding
Organisatie Dak-en thuislozen opvang Den Haag
Periode november 2012-juli 2013
Taken Team ondersteunen bij invoering competentiegericht werken.
Functie Intervisor in een cultuur veranderingstraject (paradigmashift)
Organisatie GGD Jeugd gezondheidszorg
Periode september 2012- december 2013
Taken Intervisie monodisciplinair en ontmoetingsmomenten in teamverband voor artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.
Functie Intervisor regiomanagers in een veranderingstraject
Organisatie GGD
Periode 2013
Taken Intervisie ondersteunt het MD traject dat is ingericht in het kader van de integratie van 3 GGD’s met een thuiszorgorganisatie.
Functie Intervisor in een veranderingstraject van Moeten naar Ontmoeten
Organisatie Ouderenzorg in Waddinxveen
Periode september 2012- juli 2013
Taken De zogeheten SPIL groep ondersteunen bij het nemen van het voortouw in de verandering door het inoefenen van reflectie vaardigheden zodat zij deze weer kunnen overdragen naar de teamleden.
Functie Trainer
Organisatie Ouderenzorg in Berkel en Rodenrijs
Periode september - oktober 2012
Taken Ontwikkelen en uitvoeren training Rapportage voor alle medewerkers primair proces waarbij de visie en het perspectief van de klant centraal staan.
Functie Workshops “Verder werken met zorgzwaartepakketten” ontwikkelen en uitvoeren
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Rotterdam
Periode mei 2011 – januari 2012
Taken Ontwikkelen van inhoud workshops. Verder ontwikkelen van klantvriendelijkheid en transparantie in netwerken die hun kennis, ervaring en ideeën delen.
Functie Voorlichting en training invoering Zorgzwaartepakket
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Rotterdam
Periode februari 2010- februari 2011
Taken Uitvoering opleidingsplan (Trainen en informeren van alle uitvoerend medewerkers, behandelaars en leidinggevenden middenkader) invoering ZZP en introductie kernwaarden.
Functie Groepscoach, individueel coach en docent
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Gouda e.o. 0
Periode augustus 2009 - heden
Taken Taken MD traject met accreditatie 1e jr HBO bedrijfskunde voor afdelingshoofden. Inhoudelijke opzet en uitvoering van de modulen bedrijfsvoering (ZZP) en kwaliteitsmanagement.
Functie Trainer Rapporteren
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg
Periode september en oktober 2012
Taken Ontwikkelen en uitvoeren van een training Rapporteren. De visie op rapporteren is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Voor verzorgenden op niveau 2, 3 en voor EVV'ers
Functie Intervisor en teamcoach
Organisatie GGD afd JeugdGezondheidsZorg
Periode september 2012- december 2013
Taken Intervisie en teamcoaching worden ingezet als ondersteuning voor een transitie en transformatie traject voor artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten. De intervisies monodisciplinair en de teamcoaching multidisciplinair.
Functie Trainer team receptie
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Hendrik Ido Ambacht
Periode maart 2012
Taken Verzorgen trainingsdag waarin de onderlinge samenwerking, de opvattingen over professionaliteit en de procedures aan de orde kwamen.
FunctieTrainer
OrganisatieLaurens locatie Simeon & Anna, Rotterdam
Periodefebruari 2010 - juni 2010
TakenOpzetten en uitvoeren training Zorgleefplan en zorgzwaartepakketten
FunctieTrainer
OrganisatieLaurens, Rotterdam e.o.
Periodefebruari 2010 - juli 2010
TakenUitvoeren trainingen “Werken met zorgzwaartepakketten” voor zorgteams en contactverzorgenden
FunctieGroepscoach, individueel coach en docent
OrganisatieOrganisatie voor ouderenzorg Gouda e.o.
Periodeaugustus 2009 - heden
TakenMD traject met accreditatie 1e jr HBO bedrijfskunde voor afdelingshoofden. Inhoudelijke opzet en uitvoering van de modulen bedrijfsvoering (ZZP) en kwaliteitsmanagement.
FunctieTrainer
OrganisatieLaurens locatie Simeon & Anna, Rotterdam
Periodejanuari 2009 - december 2009
TakenOpzetten en uitvoering training en voorlichting in het kader van invoering Zorgzwaartepakket
FunctieTrainer
OrganisatieStichting Haags Straatnieuws, Opvang voor dak- en thuislozen, Den Haag
Periodejanuari 2009 - december 2009
TakenOpzetten en uitvoeren verkooptraining voor de verkopers van Haags Straatnieuws
FunctieOpleider/trainer
OrganisatieVoormalig stichting Duyn & Rhyn (nu Topaz), Leiden
Periodefebruari 2007 – maart 2008
TakenOntwikkelen en uitvoeren training communicatieve vaardigheden en begeleide intervisie voor 200 persoonlijk begeleiders
FunctieCoaching
OrganisatieDiverse individuele coachingstrajecten voor medewerkers in het midden-kader van zorginstellingen
UitgangspuntDe mens in zijn/haar werk

De trainingen worden uitgevoerd in samenwerking met Carien van Ree, acteur/trainer.

 


Parina van den Berg
Hengstdijkse Kerkstraat 36
4585 AC Hengstdijk
info@parinaprojecten.nl
 
Voorzitter van retraitecentrum Metta vihara