Projecten

Functie Projectleider Bouw Stiltecentrum
Organisatie Stichting Metta Vihara
Periode augustus 2009 – mei 2012
Taken Het gehele proces van PvE, ontwerp, aanbesteding, bouw, oplevering en opening, coördineren namens opdrachtgever.
Functie Analyseren teamsamenwerking en aanbevelingen ter verbetering
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Hendrik Ido Ambacht
Periode februari 2012
Taken Participerende observatie, documentenstudie, interviews met teamleden en leidinggevende. Rapportage waarin de stand van zaken wordt weergegeven met aanbevelingen ter verbetering van de professionaliteit en samenwerking.
Functie Projectleider verbetering kwaliteit van zorg primair proces
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Oostburg
Periode juli 2011- februari 2012
Taken Procedures zorgleefplan, zorgleefplanbespreking, BOPZ, voeding, medicatiebeheer, valpreventie herschreven en een start gemaakt met de implementatie. Panels van medewerkers en cliënten georganiseerd en uitgevoerd.
Functie Workshops “Verder werken met zorgzwaartepakketten” ontwikkelen en uitvoeren
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Rotterdam
Periode mei 2011 – januari 2012
Taken Ontwikkelen van inhoud workshops. Verder ontwikkelen van klantvriendelijkheid en transparantie in netwerken die hun kennis, ervaring en ideeën delen.
Functie Inhoudelijk ondersteunen projectgroep Procedure Zorgleefplanbespreking
Organisatie organisatie voor ouderenzorg Berkel en Rodenrijs
Periodemei 2011 – maart 2012
Taken Projectgroep ondersteunen bij het tot stand brengen van de procedure met implementatietraject. Uitvoeren onderdeel trainen van contactverzorgenden en behandelaars.
Functie Voorlichting en training invoering Zorgzwaartepakket
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Rotterdam
Periode februari 2010- februari 2011
Taken Uitvoering opleidingsplan (Trainen en informeren van alle uitvoerend medewerkers, behandelaars en leidinggevenden middenkader) invoering ZZP en introductie kernwaarden.
Functie Groepscoach, individueel coach en docent
Organisatie Organisatie voor ouderenzorg Gouda e.o.
Periode augustus 2009 – heden
Taken MD traject met accreditatie 1e jr HBO bedrijfskunde voor afdelingshoofden. Inhoudelijke opzet en uitvoering van de modulen bedrijfsvoering (ZZP) en kwaliteitsmanagement.
Functie Verkoop training Haags straatnieuws
Organisatie Dak-en thuislozenopvang
Periode februari 2009- december 2009
Taken Verkopers training geven in de wijze waarop zij de krant kunnen verkopen. Werken met cultuur-en taal verschillen.
Functie Beleidsadvies mbt PGB/WMO
Organisatie Ouderenzorg Noordwijk aan Zee
Periode februari 2009
Taken Visie vertaald naar Plan van aanpak PGB voor cliënten met huishoudelijke zorg.
Functie
Organisatie Woonzorgcentrum
Periode juli 2008- november 2008 / voorjaar 2010 vervolg traject
Taken Voorlichting en informatie organiseren, ontwikkelen zorgarrangementen, ontwikkelen registratiemodel, voorstellen doen mbt noodzakelijke veranderingen in primair proces.
FunctieProjectleider Kwaliteit
OrganisatieThuiszorg Rotterdam, in opdracht van Zorgprofessie
Periodejuli 2008 - april 2009
TakenOndersteuning afdeling kwaliteit, voorbereiden sector V&V en HV op de HKZ audit, start implementatie nieuwe werkwijzen, coaching van 60 wijkmanagers
FunctieProjectleider invoering Zorgzwaartepakket
OrganisatieWoonzorgcentrum Groot Hoogwaak, Noordwijk aan Zee
Periodejuli 2008 - november 2008
TakenVoorlichting en informatie organiseren, ontwikkelen zorgarrangementen, ontwikkelen registratiemodel, voorstellen noodzakelijke veranderingen in primair proces
FunctieProjectleider Kwaliteit
OrganisatieStichting Philadelphia, regio Groot Rijnmond en regio Arnhem, in opdracht van Maudy Hylkema Consultant
Periodeseptember 2007 - juni 2008
TakenOndersteuning task force kwaliteit, kwaliteitssysteem ontwikkelen en start implementatie. HKZ audit voorbereiden.
FunctieProjectleider Kleinschalig Wonen voor dementerende ouderen
Organisatie Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak, Noordwijk aan Zee
Periodemei 2006 - november 2008
TakenVisie ontwikkelen, wettelijke regelgeving en bepalingen verpleeghuiszorg toepassen in praktische uitwerking, interne en externe communicatie
 


Parina van den Berg
Hengstdijkse Kerkstraat 36
4585 AC Hengstdijk
info@parinaprojecten.nl
 
Voorzitter van retraitecentrum Metta vihara